אלפון ממוחשב של
היישוב

באמצעות אפליקציית "מעגל פנימי". האלפון מאובטח ונגיש לתושבי היישוב בלבד.